Περιεχομενα Μαθηματος
Αρχείο 1
1ο κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική
Αρχείο 2
1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Α΄ Λυκείου
Αρχείο 3
2ο Επαναληπτικό διαγώνισμα Α΄ Λυκείου
Αρχείο 4
3ο Επαναληπτικό διαγώνισμα Α΄ Λυκείου