5.1-5.34 Εξίσωση κύματος – απαντήσεις

Άφησε ένα σχόλιο