8 Μια ηλεκτρική αμείωτη-φθίνουσα-εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Άφησε ένα σχόλιο