5. Η δύναμη του ελατηρίου στην α.α.τ – μέτρο ή αλγεβρική τιμή.

Άφησε ένα σχόλιο