8. Απλή αρμονική ταλάντωση και στροφική κίνηση (ταλάντωση).

Άφησε ένα σχόλιο