14. Στροφική κίνηση συστήματος ράβδου -δίσκου

Άφησε ένα σχόλιο