Φ.17 Ταλάντωση φορτισμένου σφαιριδίου εκκρεμούς

Άφησε ένα σχόλιο