Νόμος 6-18.2.1834 [ΦΕΚ 11-3.3.1834] Περί δημοτικών σχολείων

7 Νοέ 2020

Νόμος 6-18.2.1834 [ΦΕΚ 11-3.3.1834] Περί δημοτικών σχολείων

Άφησε ένα σχόλιο