ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική – Α΄ Λυκείου από τις εκδόσεις Ζήτη ( Σεπτέμβριος 2020) σε μια ομολογουμένως πολυτελή έκδοση. Πληροφορίες για το βιβλίο με δείγμα αυτού στο σύνδεσμο http://store.ziti.gr/4d$view?id=2020921-00021AA2&seq=1702&mode=1

και οι αναλυτικές απαντήσεις … εδώ!

Είναι δουλειά χρόνων και έγινε με στόχο να αποτελέσει εγχειρίδιο για την Α΄ Λυκείου και όχι ένα ακόμη βοήθημα, απευθύνεται δε:

  • στον καθηγητή που ως δάσκαλος προσπαθεί και αγωνιά για την καλύτερη και σφαιρική προετοιμασία των μαθητών του,

  • στους φιλόδοξους και απαιτητικούς μαθητές, που αναζητούν όλο το εύρος των φαινομένων και επιδιώκουν στέρεες βάσεις για όλη την πορεία τους στο Λύκειοτις Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και για τις μετέπειτα πανεπιστημιακές σπουδές τους.

Στο βιβλίο υπάρχουν:

  • αναλυτική θεωρία, πλήθος εφαρμογών που αποτελεί και την καλύτερη μεθοδολογία επίλυσης των ασκήσεων, βοηθητικά θέματα,

  • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κατανόησης με την μορφή του 2ου θέματος των εξετάσεων, ασκήσεις και προβλήματα,

  • κριτήρια αξιολόγησης,

  • απαντήσεις των ερωτήσεων και προβλημάτων.

Οι μεν δραστηριότητες του βιβλίου (παραδείγματα, ερωτήσεις, ασκήσεις, και προβλήματα) αποτελούν τράπεζα θεμάτων με το μέγιστο εύρος, η δε θεωρία και μεθοδολογία τους μηχανισμούς κατανόησης και επίλυσης των θεμάτων αυτών.

Περιεχόμενα

Α. Κινηματική
1. Προσδιορισμός θέσης – Χρονική στιγμή – Σύστημα αναφοράς
2. Η περιγραφή της κίνησης
3. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
4. Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Β. Στατική και Δυναμική σε μία διάσταση – Ελεύθερη πτώση – Κατακόρυφη βολή
5. Η Στατική σε μια διάσταση
6. Η δυναμική σε μια διάσταση
7. Ελεύθερη πτώση – Κατακόρυφη βολή στο βαρυτικό πεδίο

Γ. Στατική και Δυναμική στο επίπεδο – Τριβή
8. Ομοεπίπεδες δυνάμεις – Σύνθεση και ανάλυση
9. 3ος Νόμος Newton και η Στατική στο επίπεδο
10. Η Δυναμική της ευθύγραμμης κίνησης στο επίπεδο

Δ. Έργο – Ενέργεια
11. Ενέργεια – Έργο δύναμης
12. Κινητική ενέργεια και έργο
13. Δυναμική, Μηχανική, Χημική ενέργεια
14. Ισχύς – Ρυθμοί μεταβολής της ενέργειας

Ε. Επαναληπτικά θέματα – Γενικά κριτήρια αξιολόγησης

ΣΤ. Απαντήσεις Δραστηριοτήτων