ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΜΟΣ 2

Η παρούσα έκδοση έρχεται ως βιβλίο παράλληλο και ενισχυτικής παίδείας του νέου σχολικού βιβλίου Φυσικής της Α” Λυκείου και περιέχει:

Πλήρη ανάπτυξη και ανάλυση της θεωρίας

Παρατηρήσεις, επεξηγήσεις, ανάπτυξη ειδικών θεμάτων

Γενική και ειδική μεθοδολογία των ασκήσεων

Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις

Ερωτήσεις θεωρίας

Ερωτήσεις κρίσεως

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ασκήσεις – προβλήματα

Εκδόθηκε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα, Τηλέφωνο 210 3626646  Fax: 210 3626646
:: έχει εξαντληθεί