ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η «Φυσική Γ΄ Λυκείου/ Κβαντομηχανική» είναι από τις εκδόσεις Ζήτη  και  αναλυτικές πληροφορίες για το βιβλίο  μπορείτε να  δείτε στον σύνδεσμο https://ziti.gr/vivlio/tsounis-fysiki-g-lykeioy-kvantomichaniki/

Το βιβλίο γράφτηκε με στόχο να καλύψει κάθε πτυχή της ύλης της Κβαντομηχανικής -που διδάσκεται για πρώτη φορά στο Λύκειο –  και έχει εκείνα τα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα για κάλυψη όλων των εκφράσεων της διδασκαλίας και της διδακτικής επικοινωνίας με στόχο την μέγιστη κατανόηση από τους μαθητές.

Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε ενότητες ( Μέλαν σώμα, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton, Κυματική φύση της ύλης, Αρχή αβεβαιότητας -απροσδιοριστίας) και τα  κριτήρια αξιολόγησης.

Σε κάθε ενότητα υπάρχουν: αναλυτική θεωρία με όλα τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για κατανόηση και πλήρη εμβάθυνση, μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων και πλήθος εφαρμογών με αναλυτικά λυμένα προβλήματα, βοηθητικά θέματα κατανόησης της θεωρίας και επίλυσης προβλημάτων, ερωτήσεις πολλαπλής εφαρμογής, ερωτήσεις κατανόησης, ασκήσεις και προβλήματα και τρια επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης,

Πιο αναλυτική παρουσίαση των λύσεων-απαντήσεων μπορείτε να βρείτε σε ειδικό e-book που ξεφυλλίζετε αλλά και κατεβαίνει ως pdf από τον σύνδεσμο

https://www.btsounis.gr/pdf2/kvantomixaniki-analitikes-apantiseis.html

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην Γεωργία Αργυρίου για την συνεργασία στην διάρκεια δημιουργίας του βιβλίου!