Φυσική Γ΄ Λυκείου -Ηλεκτρομαγνητισμός-2

Το βιβλίο « Φυσική Γ΄ Λυκείου -Ηλεκτρομαγνητισμός-2» είναι από τις εκδόσεις Ζήτη και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο https://ziti.gr/vivlio/tsounis-fysiki-g-lykeioy-ilektromagnitismos-2/

Το βιβλίο έρχεται ως συνέχεια στο ήδη υπάρχον « Φυσική Γ΄ Λυκείου -Ηλεκτρομαγνητισμός» για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών και καθηγητών μετά την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών από το σχολικό έτος 2022-23 και την εισαγωγή πρόσθετης ύλης στον  Ηλεκτρομαγνητισμό, χωρίζεται δε σε τρείς ενότητες:

Α. Μαγνητικό πεδίο: Νόμοι των Biot-Savart και Ampere.

Β. Αλληλεπίδραση κινουμένου φορτισμένου σωματιδίου με μαγνητικό πεδίο ( δύναμη Lorentz)

Γ. Αυτεπαγωγή.

(*) Η ενότητα «το φαινόμενο της επαγωγής σε αγωγό που στρέφεται» παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο βιβλίο μου του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Στο βιβλίο να διορθωθούν τα παροράματα  που φαίνονται στον σύνδεσμο http://www.btsounis.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-2.pdf

Οι αναλυτικές απαντήσεις είναι ανηρτημένες με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου στον σύνδεσμο  της  ιστοσελίδα μου https://btsounis.gr/pdf2/hlektromagnitismos2-apantiseis.html