ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το βιβλίο αναφέρεται γενικά στην εκπαιδευτική νομοθεσία και τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Καταγράφει κατά κεφάλαιο το βασικό νόμο για την εκπαίδευση, το Ν.1566/85 καθώς και τους νόμου που τον τροποποίησαν και τον συμπλήρωσαν. Γίνεται επίσης κατά άρθρο και παράγραφο χρονική παρουσίαση όλων τον Προεδρικών Διαταγμάτων και δημοσιευμένων Υπουργικών Αποφάσεων που ισχύουν και αφορούν τα εκπαιδευτικά θέματα Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων. Είναι των Εκδόσεων Γρηγόρη:: αγορά

WordPress PopUp Plugin